Usługi:

I. Zwrot podatku z P45/P60 (z pracy na kontrakcie)   -   45 funtów

II. Samozatrudnienie (self-employment)

1. Rozliczenie podatkowe (obrót roczny do 7500 funtów)   -   30 funtów
2. Rozliczenie podatko
we (obrót roczny od 7501 do 10000 funtów)   -   45 funtów
3. Rozliczenie podatkowe (obrót roczny od 10001 do 45000 funtów)   -   60 funtów
4. Rozliczenie podatkowe (obrót roczny powyżej 45001 funtów)   -   do uzgodnienia

5. Rejestracja self-employment   -   20 funtów

III. Spółka Ltd

1. Rejestracja podstawowa   -   50 funtów
2. Rozliczenie spółki Ltd   -   od 300 funtów

IV. VAT

1. Rejestracja VAT   -   30 funtów
2. Rozliczenie VAT   -   od 30 funtów

V. Pracodawca i zleceniodawca

1. Rejestracja jako pracodawca i/lub zlec eniodawca   -   30 funtów
2. Rozliczenie miesięczne pracodawcy i/lub zleceniodawca   -   od 5 funtów

VI. Inne

1. Umówienie na spotkanie w sprawie NIN (national Insurance Number)   -   20 funtów
2. Tax Credits (uzupełnienie p ierwszego wniosku)   -   30 funtów
*
3. Child Benefit (uzupełnienie pierwszego wniosku)   -   40 funtów
*
4. Housing Benefit (uzupełnienie pierwszego wniosku)   -   60 funtów
*

*każdy następny formu larz lub list w sprawie zasiłku będzie obciążony minimalną opłatą 20 funtów
©rozliczeniepodatkowe.co.uk
Najtańsze rozliczenia podatkowe w Wielkiej Brytanii